DUHOVNOST KAO BIJEG

DUHOVNOST KAO BIJEG

Mnogi kažu da „svijetom vladaju muškarci“. Ja se ne slažem s tim. Jer kada bi svijetom doista vladali muškarci, sve bi žene bile sretne boginje. Biti muškarac – to je vrlina. To je snaga, smjelost, plemenitost. To je onaj koji ostvaruje svoju svrhu na dobrobit...