OSJEĆAJ

OSJEĆAJ

Bez obzira koju tehniku disanja odabrala, sve one rade na jačanju dijafragme. Riječ je o mišiću koji odvaja trbušnu šupljinu od pluća. No, u pokušaju da udahom pređeš njezinu trenutačnu granicu širenja, možeš osjetiti uključivanje još jednog mišića u samom dnu trbušne...