Sklad muškog i ženskog principa

Sklad muškog i ženskog principa

SAMO POZITIVNO 09./2019. Svaka žena je boginja, kao što to kažu Daniela i Anastazija. Nadovežemo li se na ezoteričke tradicije drevnih kultura Egipta, Grčke, Tibeta ili Indije, vidjet ćemo da je žena bila ta koja je imala inicijacijsku snagu. Upravo žena može...
Anastazija, Ratnica i Boginja

Anastazija, Ratnica i Boginja

MOJZAGREB.INFO 09./2019. „Svaka žena je boginja, kao što to kažu Daniela i Anastazija. Nadovežemo li se na ezoteričke tradicije drevnih kultura Egipta, Grčke, Tibeta ili Indije, vidjet ćemo da je žena bila ta koja je imala inicijacijsku snagu. Upravo žena može...