VRATA

VRATA

Međuljudski odnosi puni su obrazaca. Jedan od njih je način na koji susrećemo glavne likove igrokaza zvanog život. Tako sam, primjerice, uočila da sam ključne muškarce u svom životu susretala na – vratima! Veza s muškarcem, koji bi meni ušao na vrata, dalje bi...