GRAZIA.HR 12./2016.

Iz svijeta u kojem nema dovoljno za sve i samo najbolji dobiva nagradu, „Put boginje“ otvara vrata u svijet obilja u kojem je svakome dostupno sve što želi. Ne treba više nikamo žuriti jer „nema se kamo stići“. Sve je ovdje i sve je sad, a svijet uskraćivanja od svijeta obilja dijeli samo jedna misao… VIŠE

Foto: Zlata Tomljenović