DOP MAGAZIN, 06./2017.

“…Riječ je o knjizi nove nakladničke kuće Beletra koju je pokrenula „dojučerašnja“ profilova urednica Sandra Pocrnić Mlakar, a autorica Daniela Uzelac se neobično lako približava ženama, bez nepotrebno razvučenih ljubavnih priča i romana, a u svojoj biti ova knjiga to i nije. Ako žena želi svoju samosvijest i pri tom upoznati sviju nutrinu i sebe samu, tada je ova vrlo originalna knjiga pravi izbor ženskog odlaska na plažu. Prvo, knjiga će je zabaviti, drugo, u sebi će otkriti ono što joj ne može reći ni jedan dosadni i predvidljivi muškarac svojim ispraznim i otrcanim frazama…” VIŠE