Žene koje ne vole sebe privlače partnere koji ih ne vole. Djeca iz takvih veza su utjelovljeni izrazi ženine ne-ljubavi. Svoju krivnju pred izostankom svekolike ljubavi, a time i majčinske, žena supstituira majčinskom žrtvom. No, kako ljubav nema zamjene, to dijete postane zahtjevno.

Što je majčinske ljubavi manje, to je djetetovo iscrpljivanje veće. Izmoždena mama pada na još niže vibracijske razine; čini još više grešaka; stvara još više problema. Da bi energetski preživjela, još više odbacuje svoje majčinstvo. O uživanju u njemu nema govora.

Nekad su joj loši dečki služili za lošu sliku o sebi – a sad joj u tome pomaže i dijete. Jer ona je postala babuška koja ne prepoznaje sebe – mama koju prezire. Dokle tako?

Do dna! Do točke preokreta. Ili će žena pronaći načina da prihvati sebe i osjeća se dobro, ili te obitelji više neće biti. Ili pedaliraš ka višim emocionalnim raspoloženjima, ili padaš. Na dnevnoj bazi činiti stvari na način da se osjećaš dobro, bolje, božanstveno – to nije izbor. To je stvar opstanka. Ne možeš opstati kao ona koja nisi.