„Djeca nastaju iz ljubavi“. Da li – pitam se – s obzirom da činjenice poprilično uvjerljivo govore da djeca nastaju iz seksa. A ponekad i iz epruvete.

I zaista, mnoge žene koriste seks kao izraz ljubavi prema sebi i partneru. Ali ima i onih koje ga koriste kao izraz samoprezira. One nepogrešivo privlače niskovibrirajuće partnere čiju neosjetljivost upotrebljavaju da bi još više poništile sebe. To su partneri koji joj ni na koji način nisu dorasli. Ali su savršeni za njezin autodestruktivni poriv da bude zgažena i zgađena. Da. Djeca nastaju i u takvim vezama. Njihovim donošenjem na svijet, žene zapravo rađaju vlastitu mržnju prema sebi.

Tijekom djetetova odrastanja, mama brine. Trudi se. Možda čak i previše. Štoviše, može se za njega posve žrtvovati. Ali, ta je žrtva izraz srama. Služi tek kao paravan za nedostatak osjećaja stvarne majčinske ljubavi. Stoga to dijete ne dobiva pravu, već praznu pažnju, a s njom i dijagnozu deficita pažnje koju nadoknađuje hiperaktivnošću.

To dijete pokušava, maltretiranjem i iscrpljivanjem okoline, skrenuti pažnju na sebe. Da bi preživjelo! Naime, bez istinske roditeljske ljubavi, nije se uspio formirati prirodni kanal za dobivanje slobodne životne energije, pa dijete otima tuđu. I takve je djece sve više. Kao i novih dijagnoza vezanih uz poremećaje u ponašanju, učenju, jelu, svemu.

Što je u obiteljima manje ljubavi, to je u društvu više pedagoga, defektologa, psihologa, savjetnika, socijalnih radnika i institucija za preodgoj. Međutim, hodočašća stručnjacima, koji bi ga nekako trebali popraviti, samo još više pogoršavaju stvar. Ona u djetetu utvrđuju osjećaj da s njim nešto nije uredu. Stoga se ono doživljava još neadekvatnije i ponaša još neprimjerenije.

Problem nije nikad na razini simptoma. Problem nije u djetetu. Problem je u mami. Rješenje je u mami. A zove se: ljubav prema sebi.

Voliš se tako da misliš o onome što voliš, govoriš o onome što voliš, činiš što voliš, slijediš putove koje voliš. I činiš to hrabro! Ljubav je jedini put koji doista djeluje. Stoga riskiraj! Poduzmi sve što možeš kako bi se osjećala dobro… bolje… božanstveno…

Dijete je sretno kad je mama sretna. Najsretnije je kad je boginja. A za to nikad nije kasno. Jer boginja čak i nesretnu prošlost može preobraziti u sretnu sadašnjost.