Hrana je fake. Seks je fake. Škola je fake. Novac je fake. Politika je fake. Mediji su fake. Zabava je fake. Medicina je fake. Duhovnost je fake. Što je onda istinito??? Tek jedno…

Nešto u očima djeteta je istinito. Stvarno. I to “nešto” na trenutak zazrcali stvarnost one koja pita. Jer ona se pojavi samo kad osjeti izvor. Biće. Koje je ljubav.

Luda, luda boginja! Jedino je vibra ljubavi dovabi i uzbuđuje. Jer ljubav je jedina živa. Stvarna. Dodirna. Jedino od nje zadrhti. Sve ostalo je dosadno. Fake