Osjećati se kao boginja gotovo je isto

kao i osijećati se kao dijete…

To je jedinstvo skladnih osjećaja

u kojima nema mjesta za sumnju i brigu.

Sve je uvijek novo…

tako privlačno i uzbudljivo…

igra…

uloge…

mašta…

i stvarnost koja je zanimljiva

u svakom obliku…

Sve je puno osjećaja…

ŽIVOTA…

Nema planiranja, odlaganja,

analiziranja, vaganja…

Samo se želiš izraziti…

Samo želiš sve više i više BITI…