Jedan od new age mitova je taj da trebamo težiti bezuvjetnoj ljubavi. A ako to nismo u stanju, onda nismo dostojni prosvjetljenja i oslobođenja od okova matriksa. Ono kao nešto s nama nije uredu…
Babuška sasvim sigurno voli uvjetovano. Ako kaže da nešto voli bezuvjetno, onda, ili laže, ili ne kuži ljubav. Međutim, čak je i ljubav boginje uvjetovana…
Ako bi boginja voljela bezuvjetno, to znači da bi jednako voljela sve muškarce svijeta, sva jela na svijetu, svo smeće svijeta, sve izbore bez razlike. I kada bi tako sve bilo voljenje – voljenja ne bi bilo. Kao ni iskustva. Kao ni kretanja kroz život koji omogućuju otpori i kontrasti.
Uvjetovana ljubav pomaže boginji da fokusira svoju ljubav na određenog muškarca jer je on, primjerice, obrazovan, duhovit ili talentiran u nekom smjeru. Ovim uvjetovanjima, boginja iz polja beskrajnih mogućnosti determinira onu koja joj je potrebna da na specifičan način iskusi život i sebe.
Bezuvjetna ljubav je dobra. Štoviše, božanska. Ali previše apstraktna za fizičko iskustvo i stoga nepraktična. I zato nam je Bog, iz svoje ljubavi prema nama, dao nešto što ni sam nema – uvjetovanu ljubav. Stoga je primimo sa zahvalnošću i upotrijebimo na pravi način.