Novagra.hr, Brodportal, RadioNG, Samo pozitivno, Radio Prkos… 05./2019.

Silvija Podoljak:

“Publika je željela malo više čuti o toj divi i kako je pronaći u sebi pa je autorica (Daniela Uzelac) pojasnila da nikad nije kasno postati diva, pronaći mir u samopriznavanju (ali ne u prihvaćenosti drugih ljudi), prihvatiti tugu kao neosporiv i važan dio života, prigrliti sva svoja iskustva jer one ženu čine točno takvom kakva jest, odbiti biti žrtva, usmjeriti se na zdravo promišljanje o životu, o ljubavi, o djeci, o tjelesnosti, o hrani, o obrazovanju, muškarcima, samoći… Potakla je žene u publici na razmišljanje o svojim olako odloženim borbama…”

BRODPORTAL

NOVAGRA.HR

RADIONG.HR

SAMO POZITIVNO

RADIO PRKOS