Boginja je veća od fizičkog tijela. Samo što je njezino polje nevidljivo. Što je polje?

Polje je sve ono što čini tvoj svijet. Sastoji se od tijela i proširenog tijela. Tvoje prošireno tijelo su okolina i okolnosti. Protežu se sve dotle dokle ti ide dodir, okus, njuh, sluh, vid, misao, san, želja, namjera, intuicija i mašta.

U njegovom središtu je jezgra. Ona je esencija tvoga bića. Svjetlost. Ona obasjava polje i čini ga vidljivim u formi „tvoga svijeta“.

Svjetlo jezgre je spektar boja. Svako biće ima drugačiji spektar. Ono ima svoj ritam, miris i zvuk. Ljudi se razlikuju po mirisima i okusima svojih pjesama u boji.

Dijelovi polja bez ljubavi su sjenovita i hladna mjesta, siva, a ponekad i probušena. Gdje nema boja, nema ni života. Dijelovi polja, u koje unosiš više ljubavi, imaju intenzivnije boje, snažniji magnetizam i značaj.

Na putu boginje cilj je što više polja prožeti bojama ljubavi. Boginja svjetlom svijesti stvara svjetove ljubavi, ma kako oni veliki ili mali bili.