Put boginje je priča o izvornoj ženstvenosti. A ona pokriva sve aspekte života. Tako i političke. Štoviše, boginje su jedine koje bi mogle unijeti na političku scenu stvarna rješenja. One su sinonim za svjetski mir. Kako? Lako!

Prekidač koji uključuje božansku ženstvenost je ljubav prema sebi. A žena koja voli sebe nikad neće pristati na nasilnika. Pa kada bi sve žene uključile svoju ženstvenost, ni jedan agresivac, koji hoće mlatiti i ratovati, ne bi imao više s kim leći u krevet.

Nema boginje koja bi svojevoljno odabrala da joj djecu radi onaj koji ubija tuđu djecu. Između rata i seksa, većina bi muškaraca radije odabrala seks. Ona manjina, koja bi ipak izabrala rat, ne bi imala s kim ostvariti potomstvo, pa bi ta vrsta sadista brzo izumrla. Osim ako se ne bi još i prije međusobno potamanila. Tako bi na svijetu ostali mirotvorci. Samo kada bi žene ratoljupcima rekle „ne!“.

I to im ne bi trebalo biti teško jer ništa ne gube. Naime, ratove ionako vode oni muškarci koji ne znaju voditi ljubav. Jer da znaju za ljubav, ne bi mogli stvarati rat. To su dvije suprotne sile: stvaranja i razaranja. Ljubav može stvarati jer u sebi sadrži inteligenciju. To je božanska supstanca. Pomaže muškarcu da, snagom svojih misli, sastruže sa sebe tisućljetne naslage užasa ratovanja. I što više otkriva svoju čistoću i dubinu, to postaje sve više slobodan.

Obožavajući dubinu njegove svijesti, ti postaješ njegova obožavana, a on ljubavnik uistinu dostojan povjerenja i potresnih razina ispunjenja. On stasa u osvajača koji te otvara preko poznatih ti granica, do nekih novih teritorija zadovoljstva. Puneći te obiljem svoje prisutnosti, tvoj oblik nastanjuje blaženstvom. Sve do istovjetnosti. Jednosti. Boga…

To je moćnik. To je pobjeda. To je politika. To je put u mir.