Ljudsko tijelo sadrži mnoge sposobnosti. Neke smo probudili, neke nismo. Jedna od probuđenih je i sposobnosti da pliva. Zapravo, Osho kaže, da se ne radi o plivanju već o „usklađivanju tijela s elementom vode. I jednom kada si u harmoniji s elementom vode, on te podržava i štiti.“ Slažem se s tim…

Naime, svojevremeno sam bosim nogama prešla preko višemetarskog „tepiha“ od žari. Prethodno sam se, posebnim tehnikama disanja, uskladila s elementom vatre. Iako se temperatura žari mjerila u stotinama stupnjeva, moja su je stopala prešla bez oštećenja. Vatra me podržala.

Slijedom ovih iskustava pitam se, da li tijelo sadrži i sposobnost da se uskladi s elementom zraka? Drugim riječima, ako se čovjek može kretati kroz vodu i vatru, može li se kretati i kroz zrak? Može li čovjek letjeti?

Tesla decidirano kaže da može. I kaže da je energija potrebna za let sadržana u vakumu. Naime, „ono što se smatra prazninom, samo je manifestacija neprobuđene energije. A vakum je najveći izvor te energije i života“ kaže Tesla i dodaje da je njegova primarna namjera bila da pomogne čovjeku da leti. Ali ne avionima i raketama, već da pomogne čovjeku da povrati svijest o vlastitim krilima. „Jer čovjek je nekada imao krila. Prava i vidljiva“ kaže Tesla. „Zato je danas tako sentimentalan prema pticama. I zato toliko želi da leti.“

Zaista, čovjek želi da leti. Čovjek sanja da leti. Zašto ne!? Za let trebamo lagano i rijetko tijelo, te široko i gusto polje. Polje, koje je prošarano bojama dobrih vibracija, ima snage da njime zamahnemo kao krilima. Bar su tako činili Hiperborejci. A ako su mogli oni… Možda nam samo treba kritična masa bogova i boginja koji vjeruju u let…