Tijela su uistinu čudesna. Posjeduju svoju svijest i znanje. Točno znaju što im je činiti kako bi provodili energiju ljubavi i doveli novi život.

Ljudi matriksa nameću svojim tijelima antiseks pa njihovi spolni organi nisu u mogućnosti funkcionirati na božanski način. Da bi se žena i muškarac sjetili kako se vodi ljubav, oni trebaju naučiti kako se predati višem znanju svojih tijela.

Vaginalna praznina je tjelesni izraz duhovne žudnje žene da bude ispunjena ljubavlju. I penis je jedina ljubav koja je može ispunit. Prsti ne mogu. A ni vibratori nisu osobito ljubavni.

Ljudsko tijelo je jedina kreacija na svijetu koja ima ljubav potrebnu za ženu i muškarca. Ljudsko tijelo daje život. Ljudsko tijelo liječi dodirom, zagrljajem, poljupcem. Ljudsko tijelo uzdiže i širi svijest. Jer je ljudsko tijelo hram božanskog. Prelijepi hram ljubavi.

Inteligencija te ljubavi funkcionira na visokoorganizirani način koji je umu neshvatljiv. Penis se u vagini ponaša poput magneta. Najprije pokupi na sebe sitne vaginalne napetosti i grčeve, da bi potom pobudio i primio onu finu božansku energiju koja se taloži na izvoru ženstvenosti.

Međutim, dodirom stvarne supstance ljubavi može biti blagoslovljeno samo stvarno tijelo – ono koje je oslobođeno ljuštura prošlosti matriksuma.