Tko je inspiracija Boginje?

Tko je inspiracija Boginje?

Moja razmišljanja o čovjeku i svijetu nikada nisu rezonirala s konvencionalnima. Drugačija i neobična, u zatvorenim su umovima stvarala neshvaćanje, nelagodu ili dar-mar, pa su bivala, ili odbacivana, ili napadana. Tek od rijetkih shvaćena. Stoga sam imala na...