ROKI IDE NA TANTRU

ROKI IDE NA TANTRU

Između pojmova „rad“ i „radost“ postoji uska veza. Naime, mnogi se raduju kada ne moraju raditi. Najradosniji među njima su trutovi. Oni su sastavni dio društva. A neki kažu da je visoko uređeno matriks društvo nalik košnici – sastoji se od mnoštva radilica,...