HRANA, NOVAC i SEKS

HRANA, NOVAC i SEKS

Odnos prema novcu sličan je odnosu prema hrani ili seksu. Hrana, novac i seks dođu, metaboliziraju se i odu. Pri tom tvoj obrazac energetskog managementa određuje funkcioniraš li rentabilno ili s gubicima. Ovaj obrazac je agregat zadužen za pretvaranje jedne energije...