VELIKA AVANTURA

VELIKA AVANTURA

Osobnosti babuna i babuški sastoje se od neupitnih uvjerenja, navika i reaktivnih obrazaca ponašanja. Oni su poslušni, a na promjene pristaju tek pod diktaturom. Jer njih pokreće strah. Kao takvi, savršeni su za matriksovo programiranje. A nadogradnja robova u robote,...
PRIVREMENO KREATIVNO ISTRAŽIVANJE

PRIVREMENO KREATIVNO ISTRAŽIVANJE

Često sanjam svoje voljene koji su preminuli. I nikada mi nije čudno što ih vidim da se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Ali mi bude čudno što ne mogu dokučiti njihov status: jesu li živi ili mrtvi? A čak i da ga znam, nikako se ne mogu sjetiti u čemu je...